Wat is de wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Drie nieuwe partijen zijn onderdeel van het Wkb stelsel.

01.
Toelatingsorganisatie

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw controleert of kwaliteitsborgingsinstrumenten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

02.
Instrumentaanbieders

Een instrumentaanbieder beschrijft wanneer een bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. De stappen die moeten worden ondernomen worden vastgelegd in een instrument. De toelatingsorganisatie controleert het instrument en de kwaliteitsborgers passen het instrument toe.

03.
Kwaliteitsborgers

Kwaliteitsborgers voeren kwaliteitscontroles uit. Zij stellen vast of een bouwwerk voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast bewaken zij het kwaliteitsborgingsproces en houden een administratie over de kwaliteit van bouwwerken bij.

De gemeente controleert een bouwplan alleen nog op de impact op de omgeving.

Voorheen controleerden gemeentes ook de technische uitwerking van bouwplannen. Bij de inwerkingtreding van de Wkb op 1 januari 2023 geldt dat niet meer voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Vanaf dan moet een onafhankelijke kwaliteitsborger de bouwplannen op technische juistheid controleren. De gemeente stelt dan vast of een bouwplan voldoet aan de eisen die gelden voor een ‘omgevingsplanactiviteit‘ (OPA).

De gemeente is nog wel bevoegd om controles uit te oefenen op de planvorming en tijdens de bouw. Gevolgklasse 2 en 3 vallen pas later onder het nieuwe stelsel. 

De kwaliteitsborger controleert het bouwplan en stelt vast welke risico’s zich kunnen voordoen.

Deze risico’s worden opgenomen in een borgingsplan. Daarin staan ook welke maatregelen er moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat deze risico’s zich niet kunnen voordoen tijdens de bouw. Uiterlijk twee weken voordat de bouw van start gaat wordt het borgingsplan vastgesteld..

De aannemer en de kwaliteitsborger voeren
samen bewijsstukken aan.

De bewijsstukken tonen aan dat de maatregelen uit het borgingsplan zijn getroffen. Zulk bewijs zijn bijvoorbeeld foto’s van een situatie op de bouwplaats, of een rapport van een inspectie van de kwaliteitsborger. Het borgingsplan en de bewijsstukken vormen samen het ‘dossier voor het bevoegd gezag’. Wanneer de bouw is voltooid overhandig je dit dossier samen met een verklaring aan de gemeente. Zo stelt de kwaliteitsborger vast dat er vertrouwen is in de kwaliteit van het bouwwerk.


Wil je nóg meer weten over de Wkb?

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

Op de website van de TloKB kun je meer informatie vinden over het Wkb stelsel, de instrumenten en het toezicht en de handhaving van de toelatingsorganisatie.

Website van de Eerste Kamer

Op de website van de eerste kamer wordt een dossier bijgehouden met alle ontwikkelingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Stichting IBK

De stichting IBK houdt een website bij met alle ontwikkelingen rondom de invoering van de Wkb en de besluitvorming daarover.

De kwaliteit van ieder bouwwerk wordt
geborgd met een instrument

Wat weet jij al over het BKapp instrument?