De waarheid over WKB-software: wat u echt moet weten

bkapp software

Door Peter Janmaat,  8 juli 2024
2 minuten leestijd

Het is verwarrend, maar tegelijkertijd toch heel eenvoudig! Ik ga het u uitleggen.

U heeft gelijk, het is bijna onmogelijk om wijs te worden uit de vele software opties op het internet. U wordt overladen  met mooie kreten als, “met onze software bent u klaar voor de WKB” of “met dit pakket bent u WKB waardig”.

Software bedrijven die zowel software voor projectmanagement als voor interne kwaliteitsborging ontwikkelen claimen dat.

Dat u met hun product voldoet aan de WKB regelgeving.

En dat klopt niet. Of beter gezegd, het is slechts ten dele waar.

Natuurlijk zijn softwareprogramma’s als de Ed Controls, STA’s, Home-DNA’s, Exact’s en Woub’s van deze wereld goede programma’s om projecten te managen en interne kwaliteitscontrole te structureren.

Maar het is niet de software waarmee de kwaliteitsborger kan werken als hij de borging uitvoert van projecten die onder de Wkb regelgeving vallen.

De kwaliteitsborger dient namelijk zijn toezicht op het bouwproces te registreren in een zgn. WKB instrument.

Wat is dat, een WKB instrument?

Het is een kwaliteitsborgingsysteem om risico’s in een bouwproject te beoordelen, om plantoetsen uit te voeren, borgingsplannen op te stellen en een dossier voor het bevoegd gezag samen te stellen. Dit d.m.v. de software die bij het instrument hoort.

Dit instrument dient gecertificeerd te zijn door de TloKB (Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging voor de bouw). Een overheidsinstantie dat valt onder het ministerie van Binnenlandse zaken. WKB software moet dus voldoen aan wettelijke eisen en standaarden.

Let wel, de eerder genoemde softwarepakketten zijn dus geen WKB instrumenten!

Gecertificeerde WKB instrumenten

Er zijn momenteel 6 goedgekeurde/gecertificeerde WKB instrumenten**, allen te gebruiken voor Gevolgklasse 1. Elk met zijn specifieke eigenschappen. Snelheid en gebruiksvriendelijkheid zijn wel de onderscheidende factoren tussen de instrumenten.

De kwaliteitsborger is verplicht om minimaal met 1 WKB instrument te werken, de meeste werken overigens met 2 of zelfs meer systemen.

Via het opgestelde borgingsplan in de software vraagt de borger aan het bouwbedrijf om bewijzen, foto’s, rapporten, scans van facturen etc. te verstrekken om daarmee de naleving van de bouwregelgeving gedurende het hele bouwproces te controleren.

Om daarmee potentiële  risico’s voor de bouwkwaliteit uit te sluiten.

Deze bewijslast kan zeker ook geregistreerd worden in de niet-WKB project management software van eerder genoemde bedrijven, echter dan dient het wel overgebracht te worden naar het WKB instrument dat de kwaliteitsborger gebruikt.

En vast staat dat deze overdracht, per mail of op andere wijze,  het constant schakelen tussen verschillende apps en software voor de stappen in het WKB proces behoorlijk tijdrovend kan zijn. En kan leiden tot miscommunicatie, onvolledige dossiers en ergernis.  Zeker als er meerdere personen actief zijn in het project.

Conclusie

Integrale WKB bouwsoftware is daarop het antwoord.

1 app waarin project, kwaliteitsborging, documentatie opslag, planning en bewijslast doorgifte vloeiend verloopt! Met de meeste WKB instrumenten kunt u uw project ook volledig aansturen, plannen en voldoet u en de kwaliteitsborger aan de eisen van de WKB.

Na de ca. 90 gesprekken die ik online heb gevoerd met bouwbedrijven, groot en klein, blijkt dat voor het merendeel daarvan geldt dat een licentie van een WKB instrument voldoende is om projecten en documentatie te beheren. Vooral omdat dit een snelle, eenvoudig en foutloos uitwisseling van bewijslast met de betrokken kwaliteitsborgers mogelijk maakt.

Zo bespaart u, u zelf, uw opdrachtgever en de kwaliteitsborger, tijd, geld en ergernis!

Vragen en/of opmerkingen? Ik hoor ze graag.

*Vergelijkingstabel

Functionaliteit Wkb BIM 360Bouw7Ed ControlsHomeDNASnagstreamKIK-ToolBKappGo2Sure (Chepp)Woub
Projectplanning JaJaNeeNeeNeeJaJaNeeJa
Documentbeheer JaJaJaJa Nee Ja JaJaJa
Bouwplantoets BblNeeNeeNeeNeeNeeJaJaNeeNee
Communicatie > kwaliteitsborger NeeNeeNeeNeeNeeJaJaNeeNee
Real-time voortgangsrapport JaJaJaJaJaJaJaJaJa
Foto Inspecties NeeNeeJaJaJaJaJaJaJa
Dossier bevoegd Gezag  Nee Nee  Nee  Nee   Nee  NeeJa  NeeJa  
Consumenten   dossierNeeNeeNeeJaNeeNeeJaNeeNee

**https://register.tlokb.nl/kb/

Voldoe nu aan de Wkb