ONS INSTRUMENT
IN EEN NOTENDOP

De belangrijkste regelementen uit het BKapp instrument lees je hieronder.

De Kwaliteitsborger houdt een administratie Bij.

Het instrument schrijft voor welke zaken de kwaliteitsborger allemaal moet opnemen in zijn administratie. Hij neemt daarin bijvoorbeeld op welke personen betrokken zijn bij de kwaliteitsborging van een bouwwerk. Maar ook gegevens over het project moet de kwaliteitsborger bijhouden. Met het BKapp instrument houdt de kwaliteitsborger dat allemaal bij in de BKapp.

Om de kwaliteit aannemelijk te maken, doorlopen jullie een proces.

Het proces van kwaliteitsborging beslaat een aantal voorgeschreven stappen. Om kosten te besparen hoeven kwaliteitsborgers niet alles zelf te doen. Aannemers en architecten kunnen ook kwaliteitsborgingstaken uitvoeren. Wel moet hun bijdrage door een kwaliteitsborger gecontroleerd worden.

Het kwaliteitsborgingsproces bestaat uit de volgende stappen:

  • Plantoetsing,
  • Risico’s inventariseren,
  • Risico-beheersmaatregelen opstellen,
  • Borgingsplan vaststellen, inleveren bij de gemeente en beginnen met bouwen
  • Borgingsplan uitvoeren en
  • Dossiervorming, inleveren bij de gemeente en het bouwwerk in gebruik nemen.
 

De aanbieder ziet erop toe dat het instrument goed wordt toegepast en dat de kwaliteit ruim voldoende is.

Reality checks

De instrumentaanbieder controleert regelmatig of met het instrument voldoende kwaliteit wordt gerealiseerd. We kijken ook samen met bouwers, architecten en kwaliteitsborgers hoe we het borgingsproces zo effectief en efficiƫnt mogelijk kunnen houden.

Audits

Om er zeker van te zijn dat de kwaliteitsborger onafhankelijk is en dat de organisatie van de kwaliteitsborger de taken goed kan uitvoeren, organiseert de instrumentaanbieder audits. Zo kan iedereen er van op aan dat kwaliteitsborgers het BKapp instrument juist gebruiken.

Bouwplaats inspecties

Bouwkundigen in dienst van de instrumentaanbieder, komen ook op de bouwplaats controleren of de beoogde kwaliteitsnorm door aannemers ook echt wordt behaald.

Het enige wat je nodig hebt is de app

Met de BKapp automatiseer je alle kwaliteitsborging.