Aanmeldingsprocedure Kwaliteitsborgers

Om in de hoedanigheid van kwaliteitsborger gebruik te kunnen maken van het BKapp instrument en de BKapp software, zijn er een aantal vervolgstappen die ondernemingen en gebruikers moeten volgen na registratie van BKapp. Deze eisen staan eveneens beschreven in de Voorwaarden BKapp Instrument.

1. Personen die taken uitvoeren in het kader van de kwaliteitsborging van bouwwerken, dienen te voldoen aan de opleidingseisen van het BKapp Instrument. In dat kader dient men deze opleidingsgegevens over te dragen aan Apexion, alvorens er toestemming verleend kan worden voor het gebruiken van de software voor kwaliteitsborgingsdoeleinden. In het gebruikersprofiel kunnen gebruikers hun opleidingsgegevens uploaden.

2. Personen die taken uitvoeren voor kwaliteitsborging moeten alvorens er toestemming verleend kan worden voor het gebruiken van de software voor kwaliteitsborgingsdoeleinden, een verklaring van onafhankelijkheid in het gebruikersprofiel bekrachtigen door op de knop ‘verklaring afleggen’ te klikken.

3. Na de eerste registratie van een nieuwe kwaliteitsborgingsonderneming, ontvangt u een email met het verzoek gegevens over te dragen waaruit blijkt dat de onderneming niet in surseance van betaling verkeerd of failliet is verklaard.

4. Wanneer de financiƫle gegevens, de verklaring van onafhankelijkheid en de opleidingsgegevens in orde zijn bevonden zal Apexion de kwaliteitsborger aanmelden bij het register van de TloKB.

KLAAR MET EEN PAAR KLIKS.

Registreer je nu om te voldoen aan de Wkb.