BKapp is het alles-in-één instrument voor de Wkb.

De Wkb is onderdeel van het nieuwe stelsel voor bouwvergunningen.

Vanaf 1 juli 2023 zal de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (de Wkb) in werking treden. Binnen dit nieuwe stelsel voor bouwvergunningen zijn er andere verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen. 

Is jouw bedrijf al klaar voor de transitie naar het nieuwe stelsel?

Het BKapp instrument omschrijft hoe kwaliteitsborging moet verlopen.

Het instrument is dus een handleiding voor kwaliteitsborging. Als het instrument juist is toegepast, is er een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van een bouwwerk. 

Weet jij al hoe kwaliteitsborging volgens de Wkb in zijn werk gaat?

Het BKapp instrument wordt aangeboden door

Met BKapp voldoe je direct aan álle Wkb eisen.

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (de Wkb) in werking. Door de app te gebruiken, voldoe je aan alle eisen die het instrument stelt aan kwaliteitsborging. Dat kan zowel op kantoor als op de bouwplaats. 

Benieuwd wat BKapp allemaal kan?