BKapp is DE alles-in-één SOFTWARE voor de Wkb.

BKapp bespaart je de tijd.

Vanaf 1 januari 2024 zal de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (de Wkb) in werking treden. Voor veel bouwpartijen zijn de strengere eisen aan bouwkwaliteit, die middels deze nieuwe wet worden opgelegd, een welkome vooruitgang. Tegelijkertijd zou het zonde zijn als die kwaliteitsslag duur betaald wordt met onnodig veel administratie en kostenverhogende procedures.

Met BKapp brachten wij de Wkb administratie terug tot het minimale. Terwijl de mogelijkheden om de bouwkwaltieit te verhogen met BKapp juist heel uitgebreid (kunnen) zijn. Dat bespaart je een hoop tijd aan administratie en gedoe, zoveel als wettelijk kan. Je houdt je tijd over om hoge kwaliteit te leveren, die je zonder BKapp zou verliezen aan administratie over wat de kwaliteit had moeten zijn.

Is jouw bedrijf al klaar voor de transitie naar het nieuwe stelsel?

Met BKapp voldoe je eenvoudig aan álle Wkb eisen.

Kwaliteitsborging is niet enkel en alleen de foto’s maken. Een kwaliteitsborger moet namelijk ook een integrale risicoanalyse van het bouwplan maken. En er moet een (of enkele) inspecties worden uitgevoerd ten tijden van bepaalde bouwactiviteiten. Bouwplannen kunnen tijdens de werkzaamheden nog veranderen.

De situaties in de bouw lopen uiteen en er is overal wel een app voor. Dat kan snel knap ingewikkeld worden. Een app voor de planning, voor de bewijslast, voor de berichten, voor bouwplaatsbezoeken… het werkt allemaal samen, zodat jij nog langer op je telefoon mag. Wij vinden dat dat niets met bouwen te maken heeft.

BKapp is een alles-in-één app: in vijf minuten per dag is een bouwer Wkb-proof. Meer weten over dé Bouw Kwaliteit app?

BKapp wordt aangeboden door

Een instrument waarop je kan bouwen.

De Wkb stelt een aantal eisen aan de manier waarop je de kwaliteit van een bouwwerk vastlegt. Met enkel het maken van foto’s kom je er niet, ook de vergunning- en opleverprocedures veranderen. Om aan de nieuwe wet te voldoen, moet je een vertrouwen in de kwaliteit van het bouwwerk laten vaststellen door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Die kwaliteitborger moet op zijn beurt weer gebruik maken van een ‘instrument’: een handleiding voor kwaliteitsborging. Dat instrument moet worden goedgekeurd door een overheidsinstantie en die voeren ook controles uit op de bouwplaats en bij de kwaliteitsborger.

Volg je het nog? Wij wel! Alle Wkb procedures brachten wij onder in ons eigen instrument. Op basis daarvan bouwden we de BKapp. Zo weten we zeker dat alle partijen hun werk eenvoudig en snel kunnen uitvoeren én voldoen aan de wet- en regelgeving. Inclusief wijzelf, want Apexion houdt er toezicht op dat het BKapp instrument -samen met de BKapp software- de kwaliteit van gebouwen goed vaststelt. Je ontvangt dus automatisch updates op het voldoen aan de Wkb.
Handig! En uit eerste hand.

Weet jij al hoe kwaliteitsborging volgens de Wkb in zijn werk gaat?